Vacatures bij KBWO
 

Wie zijn wij

 
Text Size:

Samenvatting KBWO

 • Uniek project voor 24 dementerende ouderen,
 • Drie gezellige woningen.
 • Acht bewoners per woning.
 • ZZP 5 en ZZP 7.
 • Betaalbaar voor iedereen.
 • Kwalitatief goede zorg, vanuit de wensen van de bewoners.
 • Veel vaste activiteiten.
 • Veel aandacht, van veel personeel.
 • 70 medewerkers, waarvan 40 professionals.
 • Twee medewerkers op acht bewoners.
 • Huiselijk & vertrouwd.
 • Grote tuin en midden in de wijk.
 • Weinig rustgevende medicatie en fixatievrij.
 • Minder incontinentiemateriaal.
 • Nooit iemand langdurig op bed.
 • Bewoners blijven tot aan de dood.
 • Landelijke erkenning.
 • Families en personeel geven een 9.
 • Goedgekeurd door de inspectie in 2017.

De bewoner, de klant staat centraal! Het “wel en wee” van de bewoners van de woning bepaalt het handelen van het personeel. De deelname aan maatschappelijke activiteiten en evenementen en het blijven vervullen van taken die tot de normale levensgang behoren, hebben daarbij sterk de voorkeur.

Deze activiteiten en het huiselijke aspect van de woonkamer met daarbij toch voldoende privacy, dankzij de eigen zit- en slaapkamer, geven de bewoners het gevoel dat men “thuis” is.

Uitgangspunt bij de omgangsvormen zijn de bewoners die recht hebben op een beschermde oude dag, waarbij respect voor het verworvene en de kwaliteit van leven leidend zijn.

Zoals al eerder aangehaald werd, is de gehele organisatie erop gericht om het de bewoners zo goed mogelijk naar de zin te maken. Zodat de woning een echt THUIS voor hen wordt.

Een thuis waarin het huiselijk is en men zich vertrouwd voelt

Visie

Dementie is een ziekte die niet te genezen is.
Wèl is het zo dat mensen die aan dementie lijden, recht hebben op een leven, waarin deze ziekte een zo klein mogelijke plaats krijgt. De mens staat centraal, niet de ziekte.
Mensen die niet meer in een thuissituatie kunnen blijven vanwege een bepaalde mate van dementie en voor wie er sprake is van de noodzaak tot toegenomen begeleiding, die niet meer door de familie en/of de omgeving is op te brengen, komen voor deze woonvorm in aanmerking.

Missie

KBWO richt zich specifiek op het handhaven of verbeteren van de kwaliteit van het leven van dementerende ouderen.
De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het realiseren van kleinschalige begeleide woonvormen.
Uitgangspunt is dat deze woonvormen in Helmond als eerste tot stand komen, waarna een doorstart naar meerdere woonvormen in en rond Helmond beoogd wordt.

Doelstellingen

Doelstelling is acht dementerenden samen te brengen in een woning, die bestaat uit een gezamenlijke huiskamer voor de gehele groep, die voorzien is van een keuken en waar voor iedere bewoner een eigen zit-/slaapkamer beschikbaar is die hij/zij zoveel mogelijk naar eigen smaak en met eigen meubels kan inrichten.

Algemeen

Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen richt zich specifiek op het handhaven of verbeteren van de kwaliteit van het leven van dementerende ouderen. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het realiseren van kleinschalige begeleide woonvormen.

In Brouwhuis zijn zes voormalige schoolwoningen omgebouwd tot drie groepswoningen met elk acht bewoners, die samen een woongroep vormen. In totaal wonen dus 24 dementerende ouderen in het KBWO Brouwhuis.

Mensen die niet meer in een thuissituatie kunnen blijven wonen, vanwege een bepaalde mate van dementie en voor wie er sprake is van de noodzaak tot toegenomen begeleiding, die niet meer door de familie en/of de omgeving is op te brengen, komen voor deze woonvorm in aanmerking.

KBWO-doelstelling is acht dementerenden onder te brengen in een groepswoning, die bestaat uit een gezamenlijke huiskamer, die voorzien is van een keuken en waar voor iedere bewoner een eigen zit-/slaapkamer beschikbaar is die hij/zij geheel naar eigen smaak en met eigen meubels kan inrichten.

In deze woonvorm is er een optimale gelegenheid om zoveel mogelijk mens te blijven en de positieve kwaliteiten van de bewoners verder uit te bouwen. De zorg bij het kleinschalig groepswonen is zozeer niet gericht op behandeling of genezing, maar juist op een waardig leven in een huiselijke situatie, met veel aandacht voor de eigen kwaliteit van het leven. Bewoners zijn geen nummer, maar een volwaardig ‘gezinslid’. Ze hebben een waardig bestaan in een groep met onderlinge warmte en geborgenheid. Ze voeren dan ook gezamenlijk de huishouding.

Bij het kleinschalig groepswonen is alles zoveel mogelijk zoals het thuis was. Ouderen hebben een eigen kamer, een gezamenlijke woonkamer met een keuken om zelf samen te koken. Ze nemen hun eigen meubels mee, zodat ze zich zoveel mogelijk thuis voelen in hun nieuwe woonomgeving. Ze beslissen ook wanneer ze opstaan en naar bed gaan. De bewoners voeren zo zelfstandig mogelijk de huishouding. De medewerkers doen hun best het mensen naar de zin te maken en helpen waar nodig met het huishouden. De bewoners staan centraal. De zorg zal alleen daar geleverd worden waar nodig. Daarnaast zal de deelname aan het maatschappelijk leven zoveel mogelijk gestimuleerd en ondersteund worden.

In deze woongroepen, wordt men begeleid door een kleine groep gespecialiseerd personeel dat deze visie van KBWO onderschrijft en uitdraagt. Deze visie is statutair vastgelegd. Deze woonvorm is toegankelijk voor mensen uit alle lagen van de bevolking. De bewoners kunnen huurtoeslag aanvragen.

Naast de dagelijkse boodschappen, richt KBWO zich speciaal op het voortzetten van de hobby’s van de bewoners, de kerkgang, het bezoeken van verenigingen, musea en het aansluiten bij evenementen en activiteiten in de eigen omgeving.

De woonruimte wordt verhuurd aan de bewoner. Er sprake is van een huurder- verhuurder- relatie en zo ontstaat scheiding van wonen en zorg. De medewerker komt als het ware op bezoek bij de bewoner (de huurder) en vormt samen met de bewoner de huishouding. Samen met de bewoners maakt deze onderdeel uit van zijn leefomgeving. De attitude is daarom minder regelend en meer inlevend en invoelend. Er is dus sprake van (zo) normaal (mogelijk) wonen.

Alle KBWO bewoners verblijven op basis van vrijwilligheid bij KBWO. Geen vrijheidsbeperkende maatregelen, mits risico-analyse en instemming bewoner of zijn vertegenwoordiger.

Inclusie: 65 jaar en ouder met dementie: Alzheimer en Vasculaire dementie (ca. 96 %) uit alle lagen van de bevolking.

Exclusie: fronto-temporale dementie, Korsakov, Ziekte van Pieck en Lewy Body dementie. Gezamenlijk wonen van echtparen. Indien de zorgvraag van de bewoner zodanig verandert dat KBWO geen verantwoorde en passende zorg meer kan bieden, kan de overeenkomst door zowel de bewoner als door KBWO worden ontbonden. Dan wel dat door het gedrag van de bewoner dusdanig inbreuk wordt gedaan op de leefsfeer in het KBWO Brouwhuis, dat de visie van KBWO niet meer gehandhaafd blijft. Tot op heden is overplaatsing nog nooit voorgekomen.

KBWO biedt zorg tot en met het overlijden.

 

Vacatures 24 of 32 uur
Interesse om te werken bij KBWO? Klik hier voor onze vacatures.

KBWO is ...

 • Uniek project voor 24 dementerende ouderen, ZZP 5 en ZZP 7
 • Veel vaste activiteiten
 • Veel aandacht, van veel personeel
 • 70 medewerkers, waarvan 40 professionals
 • Huiselijk & vertrouwd
 • Betaalbaar voor iedereen
 • 3 prachtige woningen, grote tuin en midden in de wijk
 • Weinig rustgevende medicatie en fixatievrij
 • Minder incontinentiemateriaal
 • Nooit iemand langdurig op bed
 • Bewoners blijven tot aan de dood
 • Landelijke erkenning
 • Families en personeel geven een 9

Aangesloten bij