Stichting KBWO

ZORG MET EEN LIEFDEVOLLE BENADERING.

Zorg en Welzijn

  • Kleinschalige woonvorm voor ouderen met dementie
  • 3 gezellige woningen waar elk 8 bewoners wonen (totaal 24)
  • De bewoners dienen in bezit te zijn van een CIZ indicatie, ZZP 5 of ZZP 7
  • Betaalbaar voor iedereen
  • Kwalitatief goede zorg waarin de wensen van de bewoners het uitgangspunt zijn
  • Veel aandacht voor (vaste) activiteiten
  • Zorg wordt gegeven door liefdevol personeel met aandacht voor de bewoner
  • Grote tuin en de woningen staan midden in de wijk Brouwhuis
  • Het netwerk verhuist mee; net als herkenningspunten vanuit het eigen huis
K.B.W.O.

Wie zijn wij

De bewoner staat centraal! Het ‘wel en wee’ van de bewoners van de woning bepaalt het handelen van het personeel. De deelname aan maatschappelijke activiteiten en evenementen en het blijven vervullen van taken die tot de normale levensgang behoren, hebben daarbij sterk de voorkeur en worden gestimuleerd.

Deze activiteiten en het huiselijke aspect van de woonkamer met daarbij toch voldoende privacy dankzij de eigen zit- en slaapkamer, geven de bewoners het gevoel dat men “thuis” is.

Uitgangspunt bij de omgangsvormen zijn de bewoners. Zij hebben recht op een beschermde oude dag, waarbij respect voor het verworvene en de kwaliteit van leven leidend zijn.

Visie

Mensen met dementie hebben recht op een kwalitatief goed leven. Dementie is niet te genezen, maar in de juiste leefomgeving en met de juiste activering, én door zorgvuldig omgaan met mogelijkheden en beperkingen, zal de ziekte naar de achtergrond verschuiven en de bewoner meer tot zijn/haar recht komen.

Missie

KBWO richt zich specifiek op het verbeteren of handhaven van de kwaliteit van het leven van ouderen met dementie.

Algemeen

Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor ouderen richt zich specifiek op het handhaven of verbeteren van de kwaliteit van leven van ouderen met dementie.

Door de liefdevolle aandacht voor onze bewoners en de kleinschalige woonvorm, trachten wij onze bewoners een ‘goede oude dag’ te geven.

De zes voormalige schoolwoningen zijn omgebouwd tot drie groepswoningen met elk 8 zit- en slaapkamers. In totaal dus 24 ouderen met dementie bij KBWO.

Mensen die niet meer in de thuissituatie kunnen blijven wonen, vanwege een bepaalde mate van dementiële klachten, en voor wie de noodzaak is 24/7 begeleid te worden, komen voor deze woonvorm in aanmerking. Zij verhuizen naar KBWO, ze worden niet opgenomen. Het sociale netwerk verhuist dus mee.

Bij KBWO is er een optimale gelegenheid de positieve kwaliteiten van de bewoners te blijven belichten. Omdat dementie een chronisch verloopt kent, genezing niet mogelijk is, richten we ons op het handhaven van de kwaliteit van leven, in een huiselijke situatie. Er wordt gekeken naar de persoon achter de dementie, wat kan diegene nog wel, wat kan het sociale netwerk betekenen, en wat moet overgenomen worden.
Vervolgens wordt er gekeken naar het voortzetten van de hobby’s van de bewoners, zo ze aansluiten bij onze vaste activiteiten. (voorbeeld: bloemschikken, gym, zingen of creatief)

Inclusiecriteria om te komen wonen bij KBWO zijn: Mensen vanaf 65 jaar met dementie, Alzheimer of vasculaire dementie.

Exclusiecriteria om te komen wonen bij KBWO kunnen andere vormen van dementie zijn, we gaan hierover graag met u in gesprek. Helaas beschikken wij niet over echtparen kamers.

In principe streven wij ernaar om een bewoner hier te laten verblijven tot het einde van het leven.

Woonkosten en zorgfinanciering

In onze woongroepen wordt men begeleid door professionals die de visie van KBWO uitdragen. Deze woonvorm is toegankelijk voor mensen uit alle lagen van de bevolking, de bewoners kunnen huurtoeslag aanvragen.
De zit- slaapkamer wordt verhuurd aan de bewoner, de medewerker komt dus op bezoek bij de bewoner.

Om te komen wonen bij KBWO is er een CIZ indicatie nodig, ZZP 5 of ZZP 7. Op basis van deze indicatie heeft iedereen recht op financiële ondersteuning vanuit de overheid vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Binnen de WLZ heeft men vanaf 2015 een wettelijk recht op een Persoons Gebonden Budget (PGB).

Met een PGB kun u zelf personeel inhuren of een organisatie kiezen die de zorgbehoevende verzorgd/begeleidt, zoals KBWO.

KBWO heeft hiervoor overeenkomsten op maat, die volledig transparant waarborgen en voortvloeien vanuit de wensen en behoeften van de bewoners. U hoeft geen personeel aan te nemen en loopt dan ook geen enkel risico.

Uw steun aan KBWO

Stichting KBWO kan uw financiële steun goed gebruiken.
U kunt uw gift overmaken op bankrekening-nummer: NL50 RABO 0149670737 t.n.v. Stg KBWO te Helmond.

Meer informatie over KBWO?


© Stichting KBWO. All rights reserved. Powered by DiscoverDesign.nl