Algemene informatie over Stichting KBWO

Bestuur

Stichting KBWO heeft als bestuursvorm een one tier board. Een bestuursstructuur die past bij een kleine zorgorganisatie.

Het bestuur van KBWO bestaat uit drie niet uitvoerende (toezicht) en twee uitvoerende bestuurders (dagelijks bestuur).

Organogram

Medezeggenschap

KBWO vindt de medezeggenschap belangrijk.

Daarvoor heeft zij vanuit de bewoners een bewonersraad, waar meestal families van de bewoners in zitten. Er is maandelijks overleg met het uitvoerend bestuur en per kwartaal met het volledige bestuur. Zij hebben instemmingsrecht op een aantal punten en kunnen KBWO ongevraagd en/ of gevraagd adviseren.

Kwaliteit

KBWO heeft een kwaliteitsverslag van het voorgaande jaar, om terug te kijken welke stappen er gezet zijn binnen de organisatie en waar de organisatie nu staat.

Klik hier om het kwaliteitsverslag 2021 te downloaden.

Klachten

Elke uiting van ongenoegen of klacht, wordt serieus genomen binnen KBWO.

We zien dit als kans voor de bewoners en medewerkers om te leren en te verbeteren.

We werken binnen KBWO met een ongenoegen en klachtenprocedure.

Mocht dat niet voldoende zijn dan wordt er verwezen naar het onafhankelijk klachtenportaal zorg, waar KBWO bij aangesloten is.

Wachtlijst

KBWO heeft een kleine wachtlijst, deze wachtlijst veranderd regelmatig. Gemiddeld overlijden er zo’n vijf bewoners per jaar.

Als u actueel vragen heeft over de wachtlijst, neem gerust contact met ons op.

Andere interessante websites:

Wilt u meer informatie over PGB, dan verwijzen we graag naar de website van Per Saldo, www.pgb.nl

Voor meer informatie over de indicatie ZZP 5 en ZZP 7: www.ciz.nl

Uw steun aan KBWO

Stichting KBWO kan uw financiële steun goed gebruiken.
U kunt uw gift overmaken op bankrekening-nummer: NL50 RABO 0149670737 t.n.v. Stg KBWO te Helmond.


© Stichting KBWO. All rights reserved. Powered by DiscoverDesign.nl