Algemene informatie over Stichting KBWO

Bestuur

Stichting KBWO heeft als bestuursvorm een one tier board. Een bestuursstructuur die past bij een kleine zorgorganisatie.

Het bestuur van KBWO bestaat uit drie niet uitvoerende (toezicht) en twee uitvoerende bestuurders (dagelijks bestuur).

Organogram

Kwaliteit

KBWO heeft een kwaliteitsverslag van het voorgaande jaar, om terug te kijken welke stappen er gezet zijn binnen de organisatie en waar de organisatie nu staat.

Klik hier om het kwaliteitsverslag 2021 te downloaden.

Klachten

Elke uiting van ongenoegen of klacht, wordt serieus genomen binnen KBWO.

We zien dit als kans voor de bewoners en medewerkers om te leren en te verbeteren.

We werken binnen KBWO met een ongenoegen en klachtenprocedure.

  1. De eerste contactpersoon (1ste CP) kan contact opnemen met de Integraal medewerker van de groep.
  2. Mocht dit niet naar tevredenheid worden afgewikkeld dan kan de 1ste CP daarvan een melding doen bij de coördinator.
  3. Mocht dit niet naar tevredenheid zijn, dan kan de 1ste CP terecht bij de dagelijkse leiding,
  4. Mocht ook dit niet tot tevredenheid stemmen, dan kan men de klacht richten aan het bestuur.
  5. Mocht ook dat tot niets leiden, dan kan men terecht bij het onafhankelijke Klachtenportaal Zorg Link klachtenportaal zorg:

Wachtlijst

KBWO heeft een kleine wachtlijst, deze wachtlijst veranderd regelmatig. Gemiddeld overlijden er zo’n vijf bewoners per jaar.

Als u actueel vragen heeft over de wachtlijst, neem gerust contact met ons op.

Andere interessante websites:

Wilt u meer informatie over PGB, dan verwijzen we graag naar de website van Per Saldo, www.pgb.nl

Voor meer informatie over de indicatie ZZP 5 en ZZP 7: www.ciz.nl

Meer informatie over KBWO?


© Stichting KBWO. All rights reserved. Powered by DiscoverDesign.nl