Bewonersraad

Bewonersraad

De Bewonersraad

De Bewonersraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van bewoners. Wij zorgen ervoor dat bewoners gehoord worden en mee kunnen praten over besluiten die voor hen belangrijk zijn. Dit doet de raad door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het bestuur van Stichting KBWO. In een aantal gevallen is dit advies bindend.

Alle zorginstellingen met meer dan 10 personeelsleden dienen een cliëntenraad in te stellen. Deze cliëntenraad heeft een aantal rechten waardoor zij de zorg die aan de cliënten verleend wordt kan controleren en invloed kan uitoefenen op het gevoerde beleid:

 • Recht op informatie
 • Recht op overleg
 • Recht om te adviseren
 • Recht van instemming
 • Recht van enquête bij wanbeleid
 • Recht om een bestuurslid voor te dragen

Bij Stichting KBWO noemen we deze cliëntenraad de Bewonersraad. De Bewonersraad opereert onafhankelijk van het bestuur en wordt gevormd door familieleden van bewoners van de drie huizen. We streven ernaar dat vanuit ieder huis minimaal 2 vertegenwoordigers deel uit maken van de Bewonersraad.

Op de websites van de Rijksoverheid en het Zorginstituut Nederland worden de wettelijke kaders met betrekking tot medezeggenschap toegelicht indien u meer informatie wilt. Wilt u de volledige wettekst lezen dan is deze hier te vinden.

De Bewonersraad gaat in overleg met het bestuur van Stichting KBWO bij onderwerpen met betrekking tot:

 • kwaliteit van zorg en welzijn, zoals
  • veiligheid en hygiëne
  • voeding
  • zinvolle invulling van de dag
  • en dergelijke

Het is voor de Bewonersraad belangrijk om te weten wat er speelt onder de bewoners en de familieleden van de bewoners . Aarzel dus niet om contact op te nemen als u suggesties, vragen of opmerkingen hebt. De leden horen graag wat er beter kan, maar ook waarover u juist tevreden bent.

De Bewonersraad richt zich uitdrukkelijk op onderwerpen die van belang zijn voor de gehele groep bewoners, we richten ons niet op individuele klachten of geschillen tussen een (vertegenwoordiger van een) bewoner en Stichting KBWO. (Mocht u een individuele klacht hebben neem dan persoonlijk contact op met Stichting KBWO of vul het contactformulier in. Een vertegenwoordiger van Stichting KBWO neemt dan contact met u op).

Momenteel vergaderen we meerdere malen per jaar met het bestuur. Ter voorbereiding op deze bijeenkomsten bespreken we met de Bewonersraad welke specifieke onderwerpen aan bod dienen te komen en waarover wij Stichting KBWO van advies willen voorzien.

Wilt u een keer een vergadering bijwonen? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Heeft u vragen voor de bewonersraad of wilt u lid worden van de bewonersraad? Neem dan contact op via bewonersraad@kbwo.nl.

De huidige bewonersraad bestaat uit 3 personen:

 • Voorzitter (Dorke Klomp)
 • Secretaris (Monique Versteegen)
 • Lid (Jacqueline Kooijman)

Meer informatie over KBWO?


© Stichting KBWO. All rights reserved. Powered by DiscoverDesign.nl