Wonen bij KBWO

Inclusie: 65 jaar en ouder met dementie: Alzheimer en Vasculaire dementie (ca. 96 %) uit alle lagen van de bevolking.

Exclusie: fronto-temporale dementie, Korsakov, Ziekte van Pieck en Lewy Body dementie. Gezamenlijk wonen van echtparen. Indien de zorgvraag van de bewoner zodanig verandert dat KBWO geen verantwoorde en passende zorg meer kan bieden, kan de overeenkomst door zowel de bewoner als door KBWO worden ontbonden. Dan wel dat door het gedrag van de bewoner dusdanig inbreuk wordt gedaan op de leefsfeer in het KBWO Brouwhuis, dat de visie van KBWO niet meer gehandhaafd blijft.

Meer informatie over KBWO?


© Stichting KBWO. All rights reserved. Powered by DiscoverDesign.nl