De Kosten

Woonkosten

Stichting KBWO is betaalbaar en toegankelijk voor iedereen.

Zorgfinanciering 

Ouderen met dementie, die niet meer thuis kunnen blijven wonen en een 24 uur beschermde en begeleide woonsituatie nodig hebben, kunnen hiervoor een indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Op basis van deze indicatie heeft iedereen recht op financiële ondersteuning vanuit de overheid vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ).
Binnen de WLZ heeft men vanaf 2015 een wettelijk recht op een Persoons Gebonden Budget (PGB).

Met een PGB kunt u zelf personeel inhuren of een organisatie kiezen die de zorgbehoevende verzorgt/begeleidt; bijvoorbeeld KBWO.

De zorgkosten bij KBWO

De zorgkosten bij KBWO worden betaald door de bewoners. De bewoners hebben het recht een PGB aan te vragen om daar de zorgkosten mee te betalen.

KBWO heeft veel personeel in dienst en regelt daarvoor de gehele personeelsadministratie.

KBWO heeft overeenkomsten op maat, die volledige transparantie waarborgen en voortvloeien vanuit de wensen en behoeftes van de bewoners van KBWO. U hoeft geen personeel aan te nemen en loopt dan ook geen enkel risico.

Eigen bijdrage

Iedereen dient een (inkomensafhankelijke) eigen bijdrage aan de zorg te voldoen. Deze wordt door de overheid vastgesteld.

Meer informatie over KBWO?


© Stichting KBWO. All rights reserved. Powered by DiscoverDesign.nl