Wij zijn wij

De bewoner staat centraal! Het ‘wel en wee’ van de bewoners van de woning bepaalt het handelen van het personeel. De deelname aan maatschappelijke activiteiten en evenementen en het blijven vervullen van taken die tot de normale levensgang behoren, hebben daarbij sterk de voorkeur en worden gestimuleerd.

Deze activiteiten en het huiselijke aspect van de woonkamer met daarbij toch voldoende privacy dankzij de eigen zit- en slaapkamer, geven de bewoners het gevoel dat men “thuis” is.

Uitgangspunt bij de omgangsvormen zijn de bewoners. Zij hebben recht op een beschermde oude dag, waarbij respect voor het verworvene en de kwaliteit van leven leidend zijn.

Locatie

Omgeving

Meer informatie over KBWO?


© Stichting KBWO. All rights reserved. Powered by DiscoverDesign.nl